Związek Zawodowy Pracowników Poczty działając w imieniu i z upoważnienia Wspólnej Reprezentacji Związkowej (WRZ) zrzeszającej 15 zakładowych organizacji związkowych, zwrócił się do wszystkich pozostałych organizacji związkowych w PP SA, o poparcie i wsparcie naszych działań dot. sporu zbiorowego z pracodawcą, w zakresie cofnięcia decyzji o dokonaniu zwolnienia grupowego.

Spór zbiorowy, który prowadzimy z pracodawcą z naszym żądaniem o odstąpienie od realizacji zwolnienia grupowego wkracza w decydującą fazę mediacji, gdyż spotkanie negocjacyjne w ramach rokowań nie przybliżyło stron mających na celu osiągnięcie porozumienia.

W przypadku fiaska mediacji planujemy przeprowadzenie referendum (w sposób tajny) wśród pracowników zatrudnionych w Spółce z następującym pytaniem referendalnym:

„Czy wyrażasz zgodę na zorganizowanie strajku, jeżeli pracodawca nie wycofa się ze zwolnienia grupowego?”  

O planowanych przygotowaniach przeprowadzenia ewentualnego referendum strajkowego, strona pracodawcy została poinformowana.

Wspólna Reprezentacja Związkowa stanowczo sprzeciwia się planowanym zwolnieniom grupowym, w naszej ocenie brak jest merytorycznego i logicznego uzasadnienia takich działań, gdyż wynik finansowy Spółki za 1 kwartał br. jest dodatni, a zatrudnienie po 3 miesiącach br. znacząco uległo zmniejszeniu.

 

Poniżej skład zakładowych organizacji związkowych tworzących WRZ:

 1. Związek Zawodowy Pracowników Poczty (organizacja reprezentatywna)
 2. Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód”
 3. Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. w Tarnowie
 4. Ogólnokrajowy Związek Zawodowy „Forum”
 5. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Poczty w Rzeszowie
 6. Organizacja Zakładowa Nr 17 NSZZ „Solidarność”-80 w Poczcie Polskiej
 7. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Elblągu
 8. Związek Zawodowy Pracowników Łączności w Ciechanowie
 9. Związek Zawodowy Listonoszy i Asystentów Poczty Polskiej z siedzibą w Kielcach
 10. Związek Zawodowy Pracowników Poczty Region Lubelski
 11. Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Chełmie
 12. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Pionu Ochrony Poczty Polskiej S.A.
 13. Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej ZMIANA
 14. Związek Zawodowy Pracowników Administracji i Eksploatacji Poczty Polskiej S.A.
 15. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej „Przeciw Prywatyzacji” w Ciechanowie

Sławomir Redmer

Przewodniczący