W dniu 19 maja br. odbyło się spotkanie przedstawicieli 40 zakładowych organizacji związkowych, które działają w oparciu o dwie Wspólne Reprezentacje Związkowe (WRZ-15 i WRZ-25). Przypominamy, że w składzie w/w organizacji związkowych jest jedna organizacja reprezentatywna: Związek Zawodowy Pracowników Poczty.  Stanowisko i cel strony związkowej jest jednolite – odstąpienie Pracodawcy od planowanych od czerwca br. zwolnień grupowych.