KOMUNIKAT

z dnia 7 października 2019 ze spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w Poczcie Polskiej S.A.

W godzinach porannych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej SA z przedstawicielami właściciela,  Ministrem  Michałem Dworczykiem, Ministrem Pawłem Szrotem i Dyrektorem Departamentu Marcinem Izdebskim oraz prezesem Zarządu PP SA Przemysławem Sypniewskim.

Niestety nasze oczekiwania związane z dzisiejszym spotkaniem, dotyczące zakończenia trwającego sporu zbiorowego nie spełniły się. W trakcie spotkania nie zapadły wiążące decyzje dotyczące wzrostu wynagrodzeń.

Podczas spotkania poruszane były kwestie utrzymywania nierentownych placówek pocztowych, niskich wynagrodzeń pracowników, wysokości stawek tzw. „kilometrówki”, niedoinwestowania PP przez kolejne Rządy, niedoprecyzowania jednolitego nadzoru właścicielskiego, oraz zmiany prawa pocztowego.

Jedynym pozytywnym aspektem tego spotkania, jest zobowiązanie się Pana Ministra Dworczyka, że przekaże zebrane od nas informacje dotyczące sytuacji w Poczcie Polskiej Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu,  który dotychczas nie posiadał rzetelnej wiedzy na temat stanu naszej spółki. Strony ustaliły termin spotkania na 23 października br.

Obie reprezentatywne organizacje związkowe postanowiły kontynuować protest polegający na zajmowaniu sali, w której odbywały się ostatnie mediacje. Oczekujemy od Pracodawcy natychmiastowego wznowienia mediacji i zakończenia ich podpisaniem porozumienia płacowego, lub protokołu  rozbieżności.

Zakończenie mediacji bez podpisania porozumienia umożliwi nam wejście w kolejny etap sporu zbiorowego, tj. przeprowadzenie referendum strajkowego.

Przewodniczący KM PP „Solidarność”                                                 Przewodniczący ZZPP
                  Bogumił Nowicki                                                                      Sławomir Redmer