W dniu 29 października 2019r. odbyła się kolejna tura mediacji w ramach sporu zbiorowego prowadzonego przez ZZPP  w zakresie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PP S.A.

Pracodawca przedstawił kolejną propozycję dotyczącą jednorazowych dodatkowych płatności w dwóch transzach po 400 zł brutto w miesiącu listopadzie i grudniu br.

Strona społeczna ponowiła swoje postulaty wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, jednakże pracodawca kolejny raz stwierdził, że możliwości finansowe Spółki nie pozwalają na realizację postulatów ZZPP.

Jednocześnie Zarząd Spółki uzależnił wypłatę jednorazowych dodatkowych płatności od podpisania porozumienia ze stroną społeczną, przy czym kluczowe znaczenie miało podpisanie porozumienia przynajmniej z jedną organizacją reprezentatywną.

Mając na uwadze powyższy argument pracodawcy oraz możliwość otrzymania przez pracowników dodatkowego wynagrodzenia, w dniu 29 października 2019r. ZZPP podpisał porozumienie z pracodawcą dotyczące jednorazowych dodatkowych płatności dla pracowników objętych ZUZP tj.:

  1. 400 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat – wypłata do dnia 10 listopada br.
  2. 400 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat – wypłata do dnia 10 grudnia br.

Równocześnie strony porozumienia postanowiły zawiesić spór zbiorowy do dnia 31 marca 2020r. ZZPP nadal podtrzymuje swój postulat dotyczący wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników.

 

Prezydium
Związku Zawodowego
Pracowników Poczty