Komunikat

w sprawie statusu prowadzonego przez ZZPP sporu zbiorowego oraz rezygnacji z udziału w akcji protestacyjnej polegającej na zajmowaniu sali 609 w budynku przy ul.Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie.

W związku z komunikatem drugiego związku reprezentatywnego w Poczcie Polskiej tj. Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, który informuje pracowników Poczty Polskiej jakoby ZZPP wycofał się z akcji protestacyjnej, co może w powszechnym odbiorze sugerować odbiorcom komunikatu wycofanie się przez nasz Związek z walki o podwyżki wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej wyjaśniamy co następuje:

ZZPP nadal nieugięcie trwa w swoich postulatach dotyczących wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników w ramach prowadzonego sporu zbiorowego, a ewentualne zamierzone lub niezamierzone sugestie o jego wycofaniu się ze sporu o wynagrodzenia nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym.

Zawieszenie akcji protestacyjnej polegającej na zajmowaniu sali 609 w budynku przy ul. Świętokrzyskiej  31/33 w Warszawie związane było  z możliwoścą odwołania planowanego spotkania w KPRM w dniu 23.10.br., a także podjęciem decyzji przez organy statutowe Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej o odłączeniu się od ZZPP od prowadzonych dotychczas wspólnie mediacji organizacji reprezentatywnych, o czym zostaliśmy ku naszemu zaskoczeniu poinformowani przez pracodawcę, nie przez Solidarność.

W związku z tym, iż jak wspomniano informację o tym fakcie pozyskaliśmy od pracodawcy, nie znamy powodów tej nagłej decyzji naszych dotychczasowych partnerów w prowadzonych mediacjach. Nasze dotychczasowe wspólne działania i partnerska współpraca ukierunkowana w naszym przekonaniu na interes pracowników w żaden sposób nie zapowiadała tej zaskakującej nas decyzji. Trudno nam zatem oceniać merytorycznie przez brak oficjalnego stanowiska NSZZ „S” w tej sprawie jakie przesłanki stały u podłoża zerwania wspólnych partnerskich w imieniu pracowników mediacji.

Nie wydaje nam się, aby prawdziwe były docierające do nas sygnały, iż po długotrwałych i trudnych negocjacjach, na ich finiszu w imię próby cementowania nadszarpniętego wizerunku jeden z uczestników, próbuje oderwać się od dotychczas wspólnie pracującego peletonu dla żółtej koszulki (czy kamizelki) lidera.

Ze zdumieniem odbieramy fragment komunikatu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej dotyczącej wspólnej decyzji „pocztowej Solidarności” i ministra Dworczyka o rezygnacji z planowanego na dzień 23 października br. drugiego spotkania w KPRM. Minister M.Dworczyk wszystkim, jak przypuszczamy, zaproponował odwołanie spotkania, przekazując telefonicznie informację w tym zakresie uczestnikom spotkania w dniu 21 października br – zarówno ZZPP  jak i pracodawcy. Przypuszczenie to opieramy na fakcie przekazania takiej informacji skierowanej przez Pana Ministra do naszego związku. Sądziliśmy, że wszyscy pozostali partnerzy mający brać udział w spotkaniu otrzymali podobną informację stanowiącą wydawało nam się autorytatywną decyzję czynnika rządowego. Nie przypuszczaliśmy, że czynnikiem decyzyjnym kształtującym postępowanie przedstawicieli rządu w tej sprawie jest jeszcze jakiś czynnik doradczy, pozarządowy.

W związku z zaistniałą sytuacją oraz zbliżającym się terminem ewentualnej wypłaty pierwszej części wypłaty jednorazowej z zaproponowanych przez pracodawcę w trakcie mediacji tj. 350 zł brutto do 10 listopada br. oraz 400 zł w grudniu, ZZPP rozważa możliwość podpisania porozumienia z pracodawcą warunkującego powyższą wypłatę oraz podjęcia negocjacji zwiększających kwotę wypłat jednorazowych za rok 2019, a także tymczasowego zawieszenia sporu zbiorowego do stycznia 2020. Przy czym decyzja taka, jak wszystkie dotychczasowe w gronie naszego związku musi mieć charakter pluralistyczny i demokratyczny. Prowadzimy rozmowy wewnętrzne, wsłuchujemy się w głosy ze strony pracowników i sondujemy obecnie stosunek do takiego podejścia w ramach sporu wśród naszych członków i w gronie ciał decyzyjnych. EWENTUALNA DECYZJA W TAKIM KSZTAŁCIE NIE STANOWI ODSTĄPIENIA OD SPORU O PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH, pozwoli tylko na realizację odczuwalnych wypłat dla
pracowników w trybie doraźnym już obecnie, przy jednoczesnym kontynuowaniu sporu o podwyżki wynagrodzeń w realiach nowych warunków przychodowo-kosztowych i finansowych po nowym roku. Z przykrością przyjmujemy fakt, że w tak ważnej sprawie dla pracowników Poczty Polskiej, jak podwyżki wynagrodzeń, koleżanki i koledzy z drugiego związku reprezentatywnego dali ponieść się chęci osiągnięcia własnego „sukcesu” związkowego i zaprzepaścili nasze wspólne stanowisko w tej sprawie. To co nam się udało wspólnie wypracować stanowiło dużą wartość negocjacyjną.

Ponadto, zwracamy się do koleżanek i kolegów z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Poczty Polskiej o używanie prawidłowej nazwy naszej organizacji.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 29 października br. odbędzie się kolejne spotkanie mediacyjne zespołu negocjacyjnego ZZPP z pracodawcą w ramach sporu zbiorowego.

 

 

Prezydium
Związku Zawodowego
Pracowników Poczty