Koleżanki i Koledzy, Drodzy Pocztowcy!!! 

Wczoraj nasze organizacje związkowe odbyły spotkanie z stroną pracodawcy w ramach etapu mediacji trwających sporów zbiorowych. W historii działalności związkowej w Poczcie Polskiej nie spotkaliśmy się z tak absurdalną jak złożona wczoraj propozycją. Pracodawca zaproponował zawarcie ze stroną społeczną „swoistego paktu”, uzyskania naszej zgody na zwolnienia grupowe w zamian za co część z pozyskanych w tym trybie funduszy przeznaczyć na podwyżki dla pozostałych Pracowników wg sobie tylko znanych kryteriów. Propozycja ta jest sprzeczna z ideami społecznymi oraz związkowymi i należy ją traktować jako kolejny wyraz lekceważenia Pracowników i reprezentujących ich organizacji związkowych. 

Jako odpowiedzialni za Pocztę i jej największy kapitał – Pracowników, oczekujemy do dnia 8 maja 2024 r. na przedstawienie przez pracodawcę propozycji wzrostu wynagrodzeń w trwających sporach zbiorowych. 

Równocześnie rozpoczynamy przygotowania do przeprowadzenia dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w dniu 16 maja w godz. 8:00-10:00 zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Strajk ostrzegawczy może zostać odwołany w przypadku przedstawienia przez pracodawcę do dnia 8 maja br. satysfakcjonującej propozycji wzrostu wynagrodzeń. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich Pracowników i wszystkie organizacje związkowe do aktywnego w nim udziału jak również włączenia się w przygotowywane akcje informacyjne. 

Kategorie: Aktualności