KOMUNIKAT

W dniu dzisiejszym na spotkanie z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych, protestujących w sali 609 w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie, przybyli członkowie Zarządu spółki Paweł Przychodzeń, Andrzej Bodziony, dyrektorzy z PKL Marta Gaworska i Jerzy Skibniewski, prawnik i pracownik PR. ZZPP reprezentowała 6 osobowa grupa w tym przewodniczący. Pracodawca ponowił swoją propozycję wypłaty ok.70 mln zł w dwóch wypłatach jednorazowych 350 i 400 zł odpowiednio w listopadzie i grudniu. Związki reprezentatywne podtrzymały swoje stanowisko zaprezentowane w czasie ostatniego spotkania mediacyjnego z pracodawcą o konieczności dokonania podwyżek płac zasadniczych w wysokości i terminie którą przedstawiały pracodawcy.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (ustawą o sporach zbiorowych) faza mediacji sporu zbiorowego kończy się porozumieniem (np. o zawieszeniu sporu zbiorowego lub jego zakończeniu) lub podpisaniem protokołu rozbieżności. Tylko w trakcie mediacji związki zawodowe mają prawo ogłosić strajk ostrzegawczy. Po podpisaniu protokołu rozbieżności możliwy jest arbitraż lub przystąpienie związków zawodowych do referendum strajkowego. Przypominamy ustawowe zasady prowadzenia sporów zbiorowych, ponieważ procedura prowadzenia sporów zbiorowych nie jest powszechnie znana.

W chwili obecnej postępowanie mediacyjne pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami a Zarządem Poczty Polskiej nie zostało zakończone i odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z udziałem pracodawcy, obu mediatorów i związków reprezentatywnych w celu ostatecznego rozstrzygnięcia losów sporu (czyli podpisania porozumienia lub podpisania protokołu rozbieżności).

Równocześnie na początku przyszłego tygodnia zapowiedziano spotkanie w KPRM z przedstawicielami rządu.

 

                                                                                                                                                     Sławomir Redmer

                                                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                              Związku Zawodowego Pracowników Poczty

Warszawa, dnia 24 września 2019r.