W dniu 29 października br. Związek Zawodowy Pracowników Poczty zwrócił się z wnioskiem o zwołanie w trybie PILNYM posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury, którego tematem będzie zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.poz. 271 z późn. zm.) w zakresie urealnienia stawek tzw. „kilometrówki” obowiązujących od 2007 roku a wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 23 października 2007r. zmieniającym powołane Rozporządzenie.

Liczymy na wsparcie tego postulatu przez pozostałe organizacje związkowe działające w Spółce poprzez wysłanie podobnych wniosków.

Do zainicjowanych 18 października 2021r. podczas manifestacji pod siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych działań zmierzających do urealnienia stawek kilometrówki, dołączył również OPZZ zwracając się z wnioskiem do Ministra Infrastruktury.

Pismo ZZPP do pobrania (kliknij)

Pismo OPZZ do pobrania (kliknij)