Nasze działania i prośba skierowana do członków Sejmowej Komisji Infrastruktury i Marszałek Sejmu RP (pismem z dnia 29.10.br.) o pilne zwołanie posiedzenia Komisji Infrastruktury w zakresie zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku, w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w zakresie urealnienia stawek tzw. kilometrówki – szybko zostały zauważone i zyskały uznanie.

W dniu 09 listopada br. otrzymaliśmy zawiadomienie o zaplanowanym na dzień 17 listopada br. o godz. 9.00 posiedzeniu Komisji Infrastruktury, z możliwością wzięcia udziału przedstawicieli naszej organizacji.

Z zaproszenia oczywiście skorzystamy, bezpośrednia narracja w tak kluczowej sprawie jaką jest kilometrówka, umożliwi delegatom Związku Zawodowego Pracowników Poczty, przedstawić zasadnicze argumenty potwierdzające konieczność urealnienia obowiązujących od 14 lat stawek.

Uczestnikami posiedzenia Komisji Infrastruktury będą Sławomir Redmer – przewodniczący ZZPP i Robert Czyż – przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PP S.A.

Apel