Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 17 listopada 2021 odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury dotyczące zmian Rozporządzenia ustalającego stawki tzw. kilometrówki.

W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Sławomir Redmer oraz Robert Czyż – zachęcamy do odsłuchania zapisu z posiedzenia (link poniżej).

Cieszy fakt, iż wszyscy obecni na posiedzeniu byli zgodni co do potrzeby urealnienia stawek kilometrówki – jednak obietnicami nie zapłacimy za paliwo!!!

Obecny na posiedzeniu Wiceminister Infrastruktury Pan Rafał Weber potwierdził, iż „wcześniej lub później” nastąpi zmiana Rozporządzenia, wskazując jednocześnie iż NIC nie stoi na przeszkodzie, aby w obecnym stanie prawnym pracodawca wypłacał pracownikom kilometrówkę w wyższych niż wynikające z Rozporządzenia stawkach.

W związku z powyższym, zgodnie z sugestią Pana Ministra, w celu rozwiązania problemu Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił do Spółki z wnioskiem o PILNE spotkanie w sprawie ustalenia i wprowadzenia w Poczcie Polskiej WYŻSZYCH stawek kilometrówki. Równolegle podejmowane będą dalsze działania zmierzające do zmiany Rozporządzenia o których będziemy na bieżąco informować. 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=CFC15AE5F069636BC125878800351581#

Apel
Apel