Prawo do strajku stanowi jedno z podstawowych praw pracowniczych, które gwarantowane jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (art. 59). 

Jak może wyglądać udział pracowników w strajku ostrzegawczym w dniu 16 maja 2024 w godzinach 8:00-10:00 w poszczególnych grupach pracowników: 

 • pracownicy biurowi, administracyjni – przerywają wykonywane zadania, 
 • kierownicy, naczelnicy, itp. – przerywają wykonywane zadania, 
 • pracownicy zaplecza placówek pocztowych – przerywają wykonywane zadania, 
 • pracownicy obsługi klienta – przerywają wykonywane zadania, nie obsługują w czasie trwania strajku klientów, 
 • pracownicy WER, DER itp. – przerywają wykonywane zadania, 
 • kierowcy – przerywają wykonywane zadania zachowując zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 • pracownicy służby doręczeń – przerywają wykonywane zadania, 
 • pracownicy służb ochrony – Kwalifikowani Pracownicy Ochrony, oraz Pracownicy Ochrony nie znajdują się na liście zawodów, które według art. 19 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie mogą wziąć udziału w strajkach. Wobec tego, pracownicy Centrum Poczta Polska Ochrona według przepisów prawa MOGĄ brać udział w strajku ostrzegawczym. Zalecenia: 
  • Pracownicy pełniący służbę stacjonarną biorący udział w strajku przekazują swoim bezpośrednim przełożonym, że w dniu 16.05 w godz. 8-10 powstrzymują się od wykonywania części obowiązków służbowych: nie obsługują bram wjazdowych, nie wpuszczają i wypuszczają na teren obiektów żadnych osób, nie wydają i przyjmują kluczy, nie odbierają telefonów itp. Podejmują natomiast w razie potrzeby interwencję. W takim przypadku chronimy się przed ewentualnym zarzutem, że narażamy mienie poczty, pracowników i klientów. 
  • Pracownicy pełniący służbę konwojową o godz. 8 zjeżdżają do punktu dysponenckiego lub najbliższej chronionej placówki pocztowej i tam do godz. 10 zatrzymują konwój. Po tym czasie w uzgodnieniu z organizatorem konwoju, który wyznacza im dalszą trasę – jadą dalej w konwój. 
  • Pracownicy COG mogą w godz. 8-10 powstrzymać się od świadczenia pracy. 

Z uwagi na fakt, że art. 19 punkt 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi: Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu lub zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa – zaleca się o niebranie udziału w strajku Kwalifikowanych Pracowników Ochrony pełniących służbę w obiektach, które są na wykazach wojewodów jako obiekty obowiązkowej ochrony! 

Pracownicy czas strajku ostrzegawczego mogą wykorzystać np. do rozmów o trudnej sytuacji lub informowania o akcji strajkowej Obywateli oraz zbierania podpisów pod „listem do Premiera Donalda Tuska” – jest to decyzja pracownika jak te dwie godziny wykorzysta. Nie wykonujemy w tym czasie obowiązków służbowych, nie odbieramy telefonów, maili służbowych. W czasie akcji protestacyjnych praktykowane jest oflagowywanie miejsc pracy, dystrybucja komunikatów, ulotek – ważne, aby działania te nie naruszały zasad BHP oraz nie zagrażały życiu i zdrowiu pracowników i klientów. 

Temat wieszania informacji strajkowych w zakładzie pracy jest obszarem niezwykle trudnym i dyskusyjnym. Nie ma wprost żadnych przepisów, które by na to pozwalały lub zabraniały, czy też określały tryb działania w takiej sprawie. 

Jako pracownicy nie zawsze mamy wpływu jakie informacje są zamieszczane na zewnątrz placówki np. od zewnętrznej strony drzwi wejściowych. Pracodawca w ustnym przekazie odniósł się do ekspozycji wewnątrz placówek. 

STRAJK POCZTOWCÓW
Kategorie: Aktualności