W dniu 11 sierpnia br. Związek Zawodowy Pracowników Poczty jako pierwszy wystąpił do pracodawcy z pismem w sprawie wypłaconych premii kadrze menadżerskiej – treść pisma poniżej. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi.    
Interwencja
Interwencja