Warszawa, dnia 19 kwietnia 2023 roku

Interwencja w sprawie potwierdzania tożsamości odbiorcy

W dniu 07 kwietnia br. Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił do wiceprezesa spółki Andrzeja Bodzionego z wnioskiem o interwencję w sprawie wprowadzonych zmian Regulaminu świadczenia usługi przekaz pocztowy, które weszły w życie z dniem 11 kwietnia br.

Kontrowersyjna zmiana, która spowodowała wzburzenie pracowników placówek pocztowych, a w szczególności listonoszy, dotyczyła usunięcia postanowień umożliwiających odstąpienie od potwierdzenia tożsamości przy wypłacie przekazu pocztowego i Ekspresu Pieniężnego, jeżeli odbiorca jest znany pracownikowi realizującemu tą wypłatę tj. brak możliwości stosowania przez pracowników klauzuli „znany osobiście”. W praktyce zmiana ta spowodowała utrudnienie, pogorszenie realizacji wypłacanych przez listonoszy świadczeń emerytalno-rentowych podczas obsługi rejonów doręczeń – z uwagi na „legitymowanie” klienta, identyfikację z dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Z zadowoleniem w dniu dzisiejszym przyjęliśmy informację pracodawcy o wprowadzonej z dniem 18 kwietnia br. zmianie w Instrukcji o przekazach pocztowych w obrocie krajowym oraz Ekspresie Pieniężnym II.P.9. oraz Regulaminie świadczenia usługi przekaz pocztowy. Główną zmianą w ww. Regulaminie i instrukcji jest dopuszczenie możliwości odstąpienia od  potwierdzenia tożsamości przy wypłacie przekazu pocztowego. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, w których nadawcą przekazu jest jednostką sektora finansów publicznych, w tym jednostka nadająca przekazy dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty