Na wniosek Związku Zawodowego Pracowników Poczty skierowana została kolejna interwencja posła Wiesława Szczepańskiego do minister Jadwigi Emilewicz z jednoczesnym powiadomieniem premiera Mateusza Morawieckiego o zainteresowanie i wsparcie.