Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił do Dyrektora Zarządzającego PKL o wyjaśnienie przyczyn zaniechania prac nad przygotowaniem protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy jako wyniku prac Zespołu ds. Wartościowania Stanowisk Pracy, powołanego decyzją pracodawcy, którego zadaniem było zweryfikowanie i zaproponowanie zmian m.in. kategorii i zaszeregowań. Komisja zakończyła prace 15 czerwca 2016 roku, przedstawiając końcowy protokół rekomendujący przygotowanie protokołu dodatkowego do ZUZP.

Brak  zakończenia procesu przygotowania protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dotyczy szczególnie pracowników zatrudnionych w poszczególnych pionach i grupach zawodowych, których dotyczyły omówienia i których uzasadnienia zmiany kategorii i zaszeregowań uznane zostało za zasadne. Są to pracownicy zatrudnieni m.in. w  PPO, POL, PF, COF czy CR.

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie Związek Zawodowy Pracowników Poczty otrzymał odpowiedź, że prace nad projektem protokołu dodatkowego do ZUZP mają zostać wznowione. Niezbędne w tym celu jest m.in. przeanalizowanie zmian organizacyjnych, które zaszły w międzyczasie oraz podjęcie decyzji odnośnie treści protokołu dodatkowego, który mógłby być przedmiotem rokowań między stroną pracodawcy a sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.