W dniu 4 października br Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił z wnioskiem do Pracodawcy o zaprzestanie naruszania art.9 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz § 1 Okołoukładowego Porozumienia Zbiorowego z dnia 18 marca 2015 roku.

Zgodnie z art.9 ZUZP podstawę  zaszeregowania Pracowników do odpowiedniej kategorii stanowi Tabela Zaszeregowań Grup Stanowisk w Poczcie Polskiej (załącznik nr 4 do ZUZP). Wykaz stanowisk pracy określony w załączniku nr 4 do ZUZP stanowi katalog zamknięty.

Tymczasem w wyniku przeprowadzania zmian organizacyjnych w poszczególnych pionach/strukturach i jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej, zauważamy niepokojącą dowolność w nazewnictwie stanowisk, którymi Pracodawca żongluje według subiektywnych, nikomu nieznanych zasad. W naszej ocenie takie działanie pozwala Pracodawcy dokonywać dowolnego podwyższania kategorii zaszeregowania, a co za tym idzie podwyższania wynagrodzeń dla wybranych Pracowników.

Podkreślić należy, że pomimo zobowiązania Pracodawcy w zakresie wznowienia prac nad protokołem dodatkowym, wyrażonym w piśmie znak:PKL.DDS.017.201.2.2017.MJ z dnia 17 czerwca br., do dnia dzisiejszego nie udało się wypracować ww dokumentu.

Powód zaniechania prac w zakresie protokołu dodatkowego do ZUZP wydaje się jednoznaczny. Znalezienie sposobu ominięcia zapisów ZUZP i prostszego sposobu zmiany kategorii zaszeregowania dla wybranych stanowisk pracy jest dla Pracodawcy wystarczającym działaniem w tym zakresie.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty oczekuje niezwłocznych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.