W związku z brakiem spełnienia żądania płacowego Związku Zawodowego Pracowników Poczty dotyczącego wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej S.A., w dniu 10 maja 2019 roku Prezydium ZZPP, działając na podstawie  udzielonego przez Krajowy Zjazd Delegatów upoważnienia, podjęło Uchwałę o wszczęciu sporu zbiorowego z pracodawcą.

Żądamy wzrostu wynagrodzeń zasadniczych na poziomie 400,00 zł brutto na 1,00 etat dla pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy od stycznia 2019 roku.

Zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, rozpoczynamy etap rokowań dotyczących kwestii zgłoszonych w Uchwale o wszczęciu sporu zbiorowego.

Rozmowy ze stroną pracodawcy w ww trybie rozpoczną się w przyszłym tygodniu.