W dniu 28 lutego br odbyło się posiedzenie organów statutowych ZZPP.
Dyskusja dotyczyła m.in. zbliżających się wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej IV kadencji, przygotowania do Kongresu OPZZ, stanu negocjacji Aneksu do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czasu pracy w PPO i BJiP, skarg ZZPP do Państwowej Inspekcji Pracy.
Prezydium związku przedstawiło również sprawozdanie ze spotkania reprezentatywnych organizacji związkowych ze stroną pracodawcy w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2018 roku. Plan nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej S.A. w bieżącym roku. Członkowie KW ZZPP przyjęli uzgodnienie, że w przypadku braku zmiany stanowiska pracodawcy w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PP S.A. w 2018 roku, ZZPP wejdzie w spór zbiorowy z pracodawcą w tym zakresie.

KW ZZPP podjęło również decyzję o konieczności wystąpienia do pracodawcy o pilne przedstawienie wyników badań AAOD oraz AAPP, które zostały zakończone w grudniu 2017 roku. Uzgodniono również konieczność wystąpienia do pracodawcy w sprawie zmiany sposobu dofinansowania imprez organizowanych przez Komitet Sportu z funduszy Komisji Socjalnych.