Dziękujemy za wszystkie otrzymane od Was informacje dotyczące planowanej „naturalnej redukcji zatrudnienia”. Przykład: Jedna z największych nadmorskich placówek otrzymała plan zatrudnienia o 24 etaty mniejszy niż w 2023 roku. Jedna osoba z załogi przejdzie na emeryturę, 10 ma umowy czas określony. Panie Prezesi, Panie Rzeczniku – jak w tej placówce przebiegnie „naturalna fluktuacja” MINUS 24 etaty.

Nie ma naszej zgody na dalsze lekceważenie Pocztowców i organizacji związkowych oraz brak transparentności zmian. Koalicja 15 października deklaruje powrót do demokracji i Państwa prawa – domagamy się przestrzegania przepisów prawa przez jej „przedstawicieli”. Unikanie dialogu, nieodpowiadanie na pytania, brak transparentności działań, utrudnianie działalności związkowej – to nie powinny być metody działania Zarządu najstarszej i największej Polskiej firmy.

Kategorie: Aktualności