W dniu 26 maja 2022 roku Sejmowa Komisja do Spraw Petycji wystosowała Dezyderat nr 258 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (treść zamieszczamy poniżej), uwzględniający postulat zawarty w petycji Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Jesteśmy przekonani, że wszystkie centrale związkowe będące członkami Rady Dialogu Społecznego poprą naszą petycję.

ZZPP aktywnie działa w zakresie zmian przepisów dotyczących zasad wyliczania minimalnego wynagrodzenia, jak również wzrostu wynagrodzeń w Spółce. O postępach prac i podjętych krokach będziemy informować.

Dezyderat 258
Dezyderat 258