Decyzja o zawieszeniu badań AAOD, AAPP i AAOW – trochę późno, ale jednak…

Przypominamy, że Związek Zawodowy Pracowników Poczty 13.04.br. wnioskował do Wiceprezesa Zarządu PP SA. o odstąpienie od zaplanowanych na maj br. badań obciążenia pracą.

Komunikat z intranetu

Wprowadzane w ostatnich dniach wzmożone luzowanie obostrzeń pandemicznych istotnie wpływa na funkcjonowanie gospodarki oraz zachowania społeczne, a w szczególności zakupowe. Mając na względzie zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania placówek przy zwiększonym ruchu Klientów, a jednocześnie uwzględniając prowadzoną akcję szczepień i prawo do dni wolnych Pracowników, w odpowiedzi na oczekiwania zgłaszane przez kadrę kierowniczą UP i WER, Dyrektorzy Zarządzający PS i POL podjęli wspólnie decyzję o zawieszeniu od 18 maja br.  prowadzonych badań AAOD, AAPP i AAOW.

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci Poczty Polskiej oraz odpowiedzialność społeczna za bezpieczeństwo zdrowotne Pracowników w ramach Powszechnego Programu Szczepień są w obecnej sytuacji priorytetem. Zastosowane rozwiązanie ma wspierać zarówno zdrowie społeczne, jak i niezakłócone funkcjonowanie Spółki i realizację planu przychodów, przy zmieniających się okolicznościach społeczno-gospodarczych.

Przeprowadzenie badań jeszcze w tym roku jest konieczne z uwagi na obserwowane zmiany liczby i struktury przesyłek. Pełne, miesięczne badania AAOD, AAPP i AAOW odbędą się w październiku. Analiza wyników dotychczas przeprowadzonych pomiarów posłuży do przygotowania październikowych badań, dotyczy to szczególnie parametrów AAOW, które zostały zastosowane w maju br. po raz pierwszy.