Związek Zawodowy Pracowników Poczty, po zapoznaniu się z programem wyborczym kandydata na członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. Dariusza Grodkiewicza informuje, że udzieli kandydatowi niezbędnego wsparcia w kampanii wyborczej.

W opinii ZZPP Dariusz Grodkiewicz posiada niezbędne wykształcenie, wiedzę, oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach pracy, aby objąć zaszczytną rolę reprezentanta Pracowników Poczty Polskiej S.A. w Zarządzie Spółki.

 

[post_gallery]