STRAJK POCZTOWCÓW

Spotkanie z Zarządem ws. strajku

Koleżanki i Koledzy, Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne w ramach trwających sporów zbiorowych. Niestety, pracodawca nie ma dla Nas żadnej oferty, oprócz tej, że mamy jeszcze ciężej pracować za wynagrodzenie zasadnicze poniżej minimalnej krajowej. Musimy wyrazić nasz zdecydowany sprzeciw wobec nieakceptowalnej postawy pracodawcy. Kilka tysięcy Pocztowców wyraziło go 23 Dowiedz się więcej…