Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił do wicepremiera Mateusza Morawieckiego z apelem w sprawie wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o następującej treści:

„Związek Zawodowy Pracowników Poczty z oburzeniem przyjął plany Rady Ministrów w zakresie zamrożenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i domaga się pełnego odmrożenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych. Zadaniem funduszu jest łagodzenie różnic w poziomie życia pracowników i ich rodzin, a adresatami są rodziny o najniższych dochodach, czyli w ogromnej liczbie rodziny członków naszego związku zawodowego.

Propozycja rządowa oznacza, że wysokość odpisu podstawowego pozostanie na poziomie 1185,86 zł. Zamrożenie wartości odpisu doprowadzi do sytuacji ograniczonej realizacji działań o charakterze socjalnym i tym samym ograniczy możliwość pomocy pracownikom o najniższych dochodach.

Wprowadzenie w życie powyższych propozycji wywoła również negatywne skutki społeczne i ekonomiczne, przede wszystkim w postaci ubytku dochodów podatkowych i zwiększenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego pracujących.

Dlatego domagamy się odmrożenia odpisu na ZFŚS w 2018 r. tj. do wysokości 1434 zł oraz rekompensaty poniesionych na przestrzeni lat strat w powodu zamrożenia odpisu z tytułu ZFŚS.”

Kategorie: Aktualności