Prezydium Związku Zawodowego Pracowników Poczty w V kadencji

Robert Czyż

przewodniczący

telefon: 228265020; 502014672
e-mail: robert.czyz@poczta-polska.pl

Agnieszka Bratek

wiceprzewodnicząca

telefon: 438248842, 502018112
e-mail: agnieszka.bratek@poczta-polska.pl

Zofia Gołąbek

wiceprzewodnicząca

telefon: 338228994; 502013198
e-mail: zofia.golabek@poczta-polska.pl

Julianna Jeleniewicz

wiceprzewodnicząca

telefon: 502018500
e-mail: julianna.sawicka@poczta-polska.pl

Bożena Makowska

wiceprzewodnicząca

telefon: 297674314; 502019734
e-mail: bozena.makowska1@poczta-polska.pl

Karol Waliszewski

wiceprzewodniczący

telefon: 627677427, 602423465
e-mail: karol.waliszewski@poczta-polska.pl

Ewa Witas-Nawara

wiceprzewodnicząca

telefon:322532537, 502013378
e-mail: ewa.witas@poczta-polska.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl