Kontakt

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Centrala

Związek Zawodowy Pracowników Poczty
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa, skr. P-7
tel. 22 826-50-20

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY

ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa, skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl