GALERIA

Posiedzenie Rady Krajowej ZZPP - luty 2017.

Wybory władz związku z 2014 roku

Pikieta ZZPP pod Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2012 roku

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl