Raport Instytutu Pocztowego „Prywatyzacja poczty – szansa czy zagrożenie?”