Jesteśmy dla Was, po lepsze jutro

reprezentujemy prawa i interesy swoich członków, a w zakresie praw i interesów zbiorowych reprezentujemy wszystkich pracowników i i inne osoby, którym przysługuje prawo przynależności do Związku

Ochrona przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę

Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę, musi zasięgnąć opinii Związku. Przynależność do ZZPP powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza. Nasi członkowie mogą liczyć na obronę ze strony ZZPP wobec pracodawcy, przed próbą nieuzasadnionego zwolnienia z pracy lub zmiany warunków płacy i pracy.

Wspieramy każdego Pocztowca

Jesteśmy organizacją członkowską Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Nasz związek jest reprezentowany w Radzie OPZZ, Prezydium OPZZ oraz Radzie Dialogu Społecznego. Członkowie ZZPP korzystają z oferty zniżek na stacjach paliw, ośrodków wypoczynkowych a wkrótce z wielu innych ofert w ramach tworzonej karty członkowskiej OPZZ.

Integracja i szkolenia

Poprzez przedstawicieli ZZPP w komisjach socjalnych, wspieramy i współtworzymy działalność socjalną oraz organizujemy wyjazdy i spotkania integracyjne.
Członkowie ZZPP mają możliwość uczestnictwa w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych organizowanych przez OPZZ oraz inne instytucje.

Pomoc prawna

Współpracujemy z kancelarią prawną w zakresie obrony spraw pracowniczych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Reprezentujemy pracowników przed sądem I i II instancji w sporach z Pracodawcą.

Wsparcie finansowe

W zależności od Regulaminu danego oddziału ZZPP przysługują Ci świadczenia statutowe w przypadku np. urodzenia dziecka, zapomogi w trudnych sytuacjach losowych i zdrowotnych, śmierci członka rodziny.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty jest reprezentatywną, ogólnopolską organizacją związkową zrzeszającą kilkanaście tysięcy pracowników, emerytów i rencistów. Aktualnie ZZPP posiada 43 oddziały związku działające na terenie całej Polski.

W swoich działaniach jesteśmy wspierani przez kilkaset organizacji związkowych należących do OPZZ wraz z ich ponad półmilionową rzeszą członków.

Bronimy Twoich praw pracowniczych, reprezentujemy interesy członków związku w sprawach indywidulanych i wszystkich pracowników w sprawach zbiorowych.

Razem mamy większą siłę, razem mamy realny wpływ na swoje prawa i warunki pracy!

Prezydium

Robert Czyż

Robert Czyż

PRZEWODNICZĄCY

telefon: 228265020; 502014672
e-mail: Robert.Czyz@poczta-polska.pl

Bożena Makowska

WICEPRZEWODNICZĄCA

telefon: 297674314 ; 502019734
e-mail: Bozena.Makowska1@poczta-polska.pl

Julianna Jeleniewicz

WICEPRZEWODNICZĄCA

telefon: 502018500
e-mail: Julianna.Sawicka@poczta-polska.pl

Zofia Gołąbek

WICEPRZEWODNICZĄCA

telefon: 338228994 ; 502013198
e-mail: Zofia.Golabek@poczta-polska.pl

Agnieszka Bratek

WICEPRZEWODNICZĄCA

telefon: 438248842 ; 502018112
e-mail: Agnieszka.Bratek@poczta-polska.pl

Karol Waliszewski

WICEPRZEWODNICZĄCY

telefon: 627677427 ; 602423465
e-mail: Karol.Waliszewski@poczta-polska.pl

Ewa Witas-Nawara

WICEPRZEWODNICZĄCA

telefon: 322532537 ; 502013378
e-mail: ewa.witas@poczta-polska.pl

Chesz do nas dołączyć?

Aktualności

Jeszcze tylko podpis Prezydenta RP

Sejm RP zakończył prace nad ustawą zmieniającą Prawo pocztowe. Jeszcze raz dziękujemy Pani Poseł Karolinie Pawliczak oraz wszystkim Parlamentarzystom i przedstawicielom Ministerstwa Aktywów Państwowych za determinację w procesie legislacyjnym. Pozostał podpis Prezydenta RP.

Pozostań w kontakcie

Dane adresowe

ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7

Dane kontaktowe

tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl

Skontaktuj się z nami