Rozmowy w MAP o sytuacji w Poczcie Polskiej

Niespodziewane, ale bardzo owocne i wyczekiwane spotkanie z nadzorującym od wczoraj Poczta Polska w Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministrem, Panem Jackiem Bartmińskim. 🤝 W Waszym imieniu...

„Poczta Polska to nie TVP, dlatego umiera w ciszy”

„Poczta Polska to nie TVP, dlatego umiera w ciszy” brzmi jeden z licznych ostatnio artykułów prasowych. Nie pozwólmy, aby ten tytuł i sam artykuł stał się scenariuszem kolejnych tygodni.  „Nie...

MANIFESTACJA POCZTOWCÓW – 20 GRUDNIA 2023 GODZ. 12.00 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Związek Zawodowy Pracowników Poczty w oczekiwaniu na pozytywne dla Poczty decyzje urzędnicze dot. dopłaty z tytułu świadczenia usługi powszechnej, informuje o planowanej w dniu 20 grudnia br. o...

PETYCJA – Urząd Komunikacji Elektronicznej

Związek Zawodowy Pracowników Poczty zachęca do wypełnienia i złożenia petycji w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Jest to bardzo ważna sprawa dla naszej Firmy z 465 letnią tradycją, gdyż dotyczy...
u

Kim jesteśmy?

Związek Zawodowy Pracowników Poczty jest największą, ogólnopolską organizacją związkową, reprezentatywną w rozumieniu art.24125a Kodeksu pracy, zrzeszającą pracowników, emerytów i rencistów Poczty Polskiej S.A.

Związek został utworzony w dniu 4 kwietnia 2006 roku.

Aktualnie ZZPP posiada 43 oddziały związku, działające na terenie całej Polski.

Posiadamy swoich przedstawicieli we wszystkich jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.

Reprezentujemy naszych członków podczas negocjacji z pracodawcą, w komisjach socjalnych, pomagamy w sytuacjach losowych.

Dlaczego warto należeć do ZZPP?

  • Otrzymasz pomoc prawną – nasza kancelaria prawna pomoże sporządzić Ci różnego rodzaju pisma, zaopiniuje zgłoszone sprawy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i doradzi w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
  • Będziemy Cię reprezentować przed pracodawcą w sprawach indywidualnych, w przypadkach dyskryminacji, mobbingu czy też niesprawiedliwego traktowania.
  • Ochrona przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę – Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę, musi zasięgnąć opinii Związku. Przynależność do ZZPP powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza. Pracownik nie będący członkiem Związku nie może liczyć na wsparcie i protest ze strony organizacji wobec pracodawcy na bezzasadność wypowiedzenia.
  • Wpływ na warunki płacy i pracy – negocjujemy i uzgadniamy z pracodawcą Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Fundusz wynagrodzeń.
  • Wpływ na podział środków z Funduszu Socjalnego – Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania i wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych.
  • Wpływ na poprawę warunków pracy – negocjujemy zasady bezpieczeństwa i egzekwujemy przestrzeganie przepisów BHP.
  • Zasiłki statutowe – przysługują Ci świadczenia statutowe w następujących przypadkach: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadki losowe.
l

Czekamy na Ciebie!

Jeśli chcesz przystąpić do Związku Zawodowego Pracowników Poczty, czekamy na Ciebie!

Pomożemy bronić Twoich praw pracowniczych, reprezentujemy interesy członków związku w sprawach indywidualnych oraz zbiorowych.

Razem mamy większa siłę, razem mamy realny wpływ na swoje prawa i warunki pracy!

W celu przystąpienia do Związku Zawodowego Pracowników Poczty, skontaktuj się z nami.

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl