AKTUALNOŚCI

Spór zbiorowy

Związek Zawodowy Pracowników Poczty na posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 16.04.2018r. podjął Uchwałę, w której żąda:   wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Poczty Polskiej S.A. objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w kwocie 300,00 zł na etat do...

czytaj dalej

Projekty nowych Kodeksów pracy

Kodeks pracy w ciągu kilkudziesięciu lat swego obowiązywania był wielokrotnie nowelizowany co spowodowało, iż stał się dokumentem nieczytelnym i skomplikowanym, wywołującym wiele trudności w praktycznym stosowaniu jego przepisów.  Na przestrzeni lat często zmieniały...

czytaj dalej

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl