AKTUALNOŚCI

MANIFESTACJA – 22 WRZEŚNIA 2018

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podjęło decyzję o zorganizowaniu ogólnokrajowej manifestacji pod hasłem: „Polska Potrzebuje Wyższych Płac!” W proteście udział wezmą pracownicy wszystkich branż zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków...

czytaj dalej

Podziękowania Roberta Czyża

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Z dniem 10 lipca 2018 rozpoczynam pracę w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. IV kadencji. Nie ukrywam, że wynik wyborów jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i wielką satysfakcją, dlatego na początku „nowej drogi” pragnę serdecznie...

czytaj dalej

Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 10.05.2018

W odpowiedzi na złożoną w dniu 3 stycznia 2018 roku skargę do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w sprawie naruszania przez pracodawcę art.9 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz § 1 Okołoukładowego Porozumienia Zbiorowego z dnia 18 marca 2015 roku, ZZPP...

czytaj dalej

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl