AKTUALNOŚCI

Projekty nowych Kodeksów pracy

Kodeks pracy w ciągu kilkudziesięciu lat swego obowiązywania był wielokrotnie nowelizowany co spowodowało, iż stał się dokumentem nieczytelnym i skomplikowanym, wywołującym wiele trudności w praktycznym stosowaniu jego przepisów.  Na przestrzeni lat często zmieniały...

czytaj dalej

Informacja po posiedzeniu Komitetu Wykonawczego ZZPP

W dniu 28 lutego br odbyło się posiedzenie organów statutowych ZZPP. Dyskusja dotyczyła m.in. zbliżających się wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej IV kadencji, przygotowania do Kongresu OPZZ, stanu negocjacji Aneksu do Zakładowego Funduszu Świadczeń...

czytaj dalej

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl