AKTUALNOŚCI

Zmiana w zapisach Statutu ZZPP

W związku z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy o związkach zawodowych, Związek Zawodowy Pracowników Poczty w dniu 11 czerwca 2019 roku wprowadził zmianę w zapisach Statutu ZZPP, dostosowując go do aktualnie obowiązujących przepisów. Zmiana dotyczy tego zapisu...

czytaj dalej

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl