AKTUALNOŚCI

Podziękowania Roberta Czyża

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Z dniem 10 lipca 2018 rozpoczynam pracę w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. IV kadencji. Nie ukrywam, że wynik wyborów jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i wielką satysfakcją, dlatego na początku „nowej drogi” pragnę serdecznie...

czytaj dalej

Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 10.05.2018

W odpowiedzi na złożoną w dniu 3 stycznia 2018 roku skargę do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w sprawie naruszania przez pracodawcę art.9 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz § 1 Okołoukładowego Porozumienia Zbiorowego z dnia 18 marca 2015 roku, ZZPP...

czytaj dalej

Spór zbiorowy

Związek Zawodowy Pracowników Poczty na posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 16.04.2018r. podjął Uchwałę, w której żąda:   wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Poczty Polskiej S.A. objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w kwocie 300,00 zł na etat do...

czytaj dalej

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl