Zwolnienia grupowe mniejsze niż zakładano – komunikat Wspólnej Reprezentacji Związkowej.