„Kilometrówka” – ciąg dalszy

Związek Zawodowy Pracowników Poczty w dniu 14 stycznia br. wystosował kolejne pismo do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury o zwołanie zapowiadanego w ubiegłym roku, kolejnego...

Zaginął Jakub Szerszniew

W dniu 29 grudnia 2021r. wyszedł z domu, do tej pory nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną, siedemnastoletni Jakub Szerszniew, mieszkaniec gminy Łomża. Do chwili obecnej trwają poszukiwania...

„Kilometrówka” – komunikat po posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 17 listopada 2021 odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury dotyczące zmian Rozporządzenia ustalającego stawki tzw. kilometrówki. W...

„Kilometrówka” – tematem porządku dziennego podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 17 listopada 2021r.

Nasze działania i prośba skierowana do członków Sejmowej Komisji Infrastruktury i Marszałek Sejmu RP (pismem z dnia 29.10.br.) o pilne zwołanie posiedzenia Komisji Infrastruktury w zakresie zmiany...
u

Kim jesteśmy?

Związek Zawodowy Pracowników Poczty jest największą, ogólnopolską organizacją związkową, reprezentatywną w rozumieniu art.24125a Kodeksu pracy, zrzeszającą pracowników, emerytów i rencistów Poczty Polskiej S.A.

Związek został utworzony w dniu 4 kwietnia 2006 roku.

Aktualnie ZZPP posiada 43 oddziały związku, działające na terenie całej Polski.

Posiadamy swoich przedstawicieli we wszystkich jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.

Reprezentujemy naszych członków podczas negocjacji z pracodawcą, w komisjach socjalnych, pomagamy w sytuacjach losowych.

Dlaczego warto należeć do ZZPP?

  • Otrzymasz pomoc prawną – nasza kancelaria prawna pomoże sporządzić Ci różnego rodzaju pisma, zaopiniuje zgłoszone sprawy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i doradzi w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
  • Będziemy Cię reprezentować przed pracodawcą w sprawach indywidualnych, w przypadkach dyskryminacji, mobbingu czy też niesprawiedliwego traktowania.
  • Ochrona przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę – Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę, musi zasięgnąć opinii Związku. Przynależność do ZZPP powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza. Pracownik nie będący członkiem Związku nie może liczyć na wsparcie i protest ze strony organizacji wobec pracodawcy na bezzasadność wypowiedzenia.
  • Wpływ na warunki płacy i pracy – negocjujemy i uzgadniamy z pracodawcą Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Fundusz wynagrodzeń.
  • Wpływ na podział środków z Funduszu Socjalnego – Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania i wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych.
  • Wpływ na poprawę warunków pracy – negocjujemy zasady bezpieczeństwa i egzekwujemy przestrzeganie przepisów BHP.
  • Zasiłki statutowe – przysługują Ci świadczenia statutowe w następujących przypadkach: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadki losowe.
l

Czekamy na Ciebie!

Jeśli chcesz przystąpić do Związku Zawodowego Pracowników Poczty, czekamy na Ciebie!

Pomożemy bronić Twoich praw pracowniczych, reprezentujemy interesy członków związku w sprawach indywidualnych oraz zbiorowych.

Razem mamy większa siłę, razem mamy realny wpływ na swoje prawa i warunki pracy!

W celu przystąpienia do Związku Zawodowego Pracowników Poczty, skontaktuj się z nami.

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl