Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku

Związek Zawodowy Pracowników Poczty przekazuje stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP w 2020...

Oświadczenie w sprawie organizacji korespondencyjnych wyborów prezydenckich.

W załączeniu publikujemy oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie organizacji korespondencyjnych wyborów prezydenckich.    

Koronawirus w Polsce a głosowanie korespondencyjne – stanowisko Przewodniczącego ZZPP

Wirtualna Polska - wypowiedź z dnia 02 kwietnia br. Stan prawny jest taki, że Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym i musi wykonywać różne zlecenia od administracji państwowej. Jeśli władza...

Dodatkowe pieniądze dla eksploatacji – zmiana warunków

Po interwencji Związku Zawodowego Pracowników Poczty (informowaliśmy szczegółowo w dniu 01 kwietnia br.), Zarząd PP SA dokonał zmiany zasad wypłat dodatkowych środków dla eksploatacji. Odstąpiono od...

Stanowisko wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina na interpelacje posłów w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Poczty Polskiej SA.

Poniżej przekazujemy odpowiedź wicepremiera Jacka Sasina, na zgłoszone (po interwencji Związku Zawodowego Pracowników Poczty) przez posłów interpelacje dot. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników...
u

Kim jesteśmy?

Związek Zawodowy Pracowników Poczty jest największą, ogólnopolską organizacją związkową, reprezentatywną w rozumieniu art.24125a Kodeksu pracy, zrzeszającą pracowników, emerytów i rencistów Poczty Polskiej S.A.

Związek został utworzony w dniu 4 kwietnia 2006 roku.

Aktualnie ZZPP posiada 44 oddziały związku, działające na terenie całej Polski.

Posiadamy swoich przedstawicieli we wszystkich jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.

Reprezentujemy naszych członków podczas negocjacji z pracodawcą, w komisjach socjalnych, pomagamy w sytuacjach losowych.

Dlaczego warto należeć do ZZPP?

  • Otrzymasz pomoc prawną – nasza kancelaria prawna pomoże sporządzić Ci różnego rodzaju pisma, zaopiniuje zgłoszone sprawy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i doradzi w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
  • Będziemy Cię reprezentować przed pracodawcą w sprawach indywidualnych, w przypadkach dyskryminacji, mobbingu czy też niesprawiedliwego traktowania.
  • Ochrona przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę – Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę, musi zasięgnąć opinii Związku. Przynależność do ZZPP powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza. Pracownik nie będący członkiem Związku nie może liczyć na wsparcie i protest ze strony organizacji wobec pracodawcy na bezzasadność wypowiedzenia.
  • Wpływ na warunki płacy i pracy – negocjujemy i uzgadniamy z pracodawcą Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Fundusz wynagrodzeń.
  • Wpływ na podział środków z Funduszu Socjalnego – Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania i wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych.
  • Wpływ na poprawę warunków pracy – negocjujemy zasady bezpieczeństwa i egzekwujemy przestrzeganie przepisów BHP.
  • Zasiłki statutowe – przysługują Ci świadczenia statutowe w następujących przypadkach: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadki losowe.
l

Czekamy na Ciebie!

Jeśli chcesz przystąpić do Związku Zawodowego Pracowników Poczty, czekamy na Ciebie!

Pomożemy bronić Twoich praw pracowniczych, reprezentujemy interesy członków związku w sprawach indywidualnych oraz zbiorowych.

Razem mamy większa siłę, razem mamy realny wpływ na swoje prawa i warunki pracy!

W celu przystąpienia do Związku Zawodowego Pracowników Poczty, skontaktuj się z nami.

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl