Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Poczty

Związek Zawodowy Pracowników Poczty przekazuje stanowisko w sprawie wynagrodzeń w Poczcie Polskiej S.A. Link do informacji w intranecie:...

Komunikat Związku Zawodowego Pracowników Poczty

Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił z inicjatywą do wszystkich pracowników Poczty Polskiej S.A., przyłączenia się do akcji wysłania listu do prezesa Spółki oraz petycji do Ministra Aktywów...

Krajowy Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Poczty z udziałem przedstawicieli Zarządu PP SA

W dniach 02-03 września 2021 w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Pierwszy dzień Zjazdu poświęcony był sprawom wewnętrznym Związku, jak również problemom i...

Wznowienie rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń

W dniu 27 lipca 2021 roku w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników Poczty i pracodawcy dot. wznowienia rozmów w zakresie zawieszonego sporu zbiorowego z...

Nasz kandydat Robert Czyż ponownie wybrany do Rady Nadzorczej PP S.A na kolejną kadencję

Ostateczne wyniki wyborów przedstawicieli Pracowników Poczty Polskiej S.A. oraz jej jednostek zależnych do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. V kadencji. W dniu 07 czerwca 2021r. Krajowa Komisja...
u

Kim jesteśmy?

Związek Zawodowy Pracowników Poczty jest największą, ogólnopolską organizacją związkową, reprezentatywną w rozumieniu art.24125a Kodeksu pracy, zrzeszającą pracowników, emerytów i rencistów Poczty Polskiej S.A.

Związek został utworzony w dniu 4 kwietnia 2006 roku.

Aktualnie ZZPP posiada 43 oddziały związku, działające na terenie całej Polski.

Posiadamy swoich przedstawicieli we wszystkich jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.

Reprezentujemy naszych członków podczas negocjacji z pracodawcą, w komisjach socjalnych, pomagamy w sytuacjach losowych.

Dlaczego warto należeć do ZZPP?

  • Otrzymasz pomoc prawną – nasza kancelaria prawna pomoże sporządzić Ci różnego rodzaju pisma, zaopiniuje zgłoszone sprawy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i doradzi w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
  • Będziemy Cię reprezentować przed pracodawcą w sprawach indywidualnych, w przypadkach dyskryminacji, mobbingu czy też niesprawiedliwego traktowania.
  • Ochrona przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę – Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę, musi zasięgnąć opinii Związku. Przynależność do ZZPP powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza. Pracownik nie będący członkiem Związku nie może liczyć na wsparcie i protest ze strony organizacji wobec pracodawcy na bezzasadność wypowiedzenia.
  • Wpływ na warunki płacy i pracy – negocjujemy i uzgadniamy z pracodawcą Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Fundusz wynagrodzeń.
  • Wpływ na podział środków z Funduszu Socjalnego – Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania i wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych.
  • Wpływ na poprawę warunków pracy – negocjujemy zasady bezpieczeństwa i egzekwujemy przestrzeganie przepisów BHP.
  • Zasiłki statutowe – przysługują Ci świadczenia statutowe w następujących przypadkach: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadki losowe.
l

Czekamy na Ciebie!

Jeśli chcesz przystąpić do Związku Zawodowego Pracowników Poczty, czekamy na Ciebie!

Pomożemy bronić Twoich praw pracowniczych, reprezentujemy interesy członków związku w sprawach indywidualnych oraz zbiorowych.

Razem mamy większa siłę, razem mamy realny wpływ na swoje prawa i warunki pracy!

W celu przystąpienia do Związku Zawodowego Pracowników Poczty, skontaktuj się z nami.

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl