Komunikat reprezentatywnych organizacji związkowych z dnia 19 września 2019 r.

Komunikat reprezentatywnych organizacji związkowych z dnia 19 września 2019 r. 18 września br. o godz. 12.15 wznowiliśmy mediacje rozpoczęte 11 września. Partnerów społecznych reprezentowali...

Wystąpienie ZZPP do Premiera RP w sprawie rozszerzenia składu Zarządu Poczty Polskiej S.A.

W dniu 22 lipca 2019 r.  Związek Zawodowy Pracowników Poczty skierował do Premiera RP, Pana Mateusza Morawieckiego, pełniącego nadzór właścicielski nad Spółką, protest przeciwko działaniom Rady...

Zmiana w zapisach Statutu ZZPP

W związku z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy o związkach zawodowych, Związek Zawodowy Pracowników Poczty w dniu 11 czerwca 2019 roku wprowadził zmianę w zapisach Statutu ZZPP, dostosowując go...

Zmarł Przewodniczący OPZZ – Jan Guz

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Przewodniczącego OPZZ - Jana Guza. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi. Janie - spoczywaj w pokoju.

Informacja w sprawie sporu zbiorowego

W związku z brakiem spełnienia żądania płacowego Związku Zawodowego Pracowników Poczty dotyczącego wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej S.A., w dniu 10 maja 2019 roku Prezydium ZZPP,...
u

Kim jesteśmy?

Związek Zawodowy Pracowników Poczty jest największą, ogólnopolską organizacją związkową, reprezentatywną w rozumieniu art.24125a Kodeksu pracy, zrzeszającą pracowników, emerytów i rencistów Poczty Polskiej S.A.

Związek został utworzony w dniu 4 kwietnia 2006 roku.

Aktualnie ZZPP posiada 44 oddziały związku, działające na terenie całej Polski.

Posiadamy swoich przedstawicieli we wszystkich jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.

Reprezentujemy naszych członków podczas negocjacji z pracodawcą, w komisjach socjalnych, pomagamy w sytuacjach losowych.

Dlaczego warto należeć do ZZPP?

  • Otrzymasz pomoc prawną – nasza kancelaria prawna pomoże sporządzić Ci różnego rodzaju pisma, zaopiniuje zgłoszone sprawy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i doradzi w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
  • Będziemy Cię reprezentować przed pracodawcą w sprawach indywidualnych, w przypadkach dyskryminacji, mobbingu czy też niesprawiedliwego traktowania.
  • Ochrona przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę – Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę, musi zasięgnąć opinii Związku. Przynależność do ZZPP powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza. Pracownik nie będący członkiem Związku nie może liczyć na wsparcie i protest ze strony organizacji wobec pracodawcy na bezzasadność wypowiedzenia.
  • Wpływ na warunki płacy i pracy – negocjujemy i uzgadniamy z pracodawcą Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Fundusz wynagrodzeń.
  • Wpływ na podział środków z Funduszu Socjalnego – Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania i wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych.
  • Wpływ na poprawę warunków pracy – negocjujemy zasady bezpieczeństwa i egzekwujemy przestrzeganie przepisów BHP.
  • Zasiłki statutowe – przysługują Ci świadczenia statutowe w następujących przypadkach: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadki losowe.
l

Czekamy na Ciebie!

Jeśli chcesz przystąpić do Związku Zawodowego Pracowników Poczty, czekamy na Ciebie!

Pomożemy bronić Twoich praw pracowniczych, reprezentujemy interesy członków związku w sprawach indywidualnych oraz zbiorowych.

Razem mamy większa siłę, razem mamy realny wpływ na swoje prawa i warunki pracy!

W celu przystąpienia do Związku Zawodowego Pracowników Poczty, skontaktuj się z nami.

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY
ul. Świętokrzyska 31/33,
00-950 Warszawa,
skr. P-7
tel. 22 826-50-20
e-mail: zzpp@poczta-polska.pl